தமிழ் உலக சினிமா
    


சினிமா பாடல் வரிகள்
நீல மழை சாரல்
தென்றல் நெசவு நடத்தும் இடம்

நீல மழை சாரல்
வானம் குனிவதிலும்
மண்ணைத் தொடுவதிலும்
காதல் அறிந்திருந்தேன்

கானம் உரைந்து விடும்
மௌன திருவெளியில்
ஒரு ஞானம் வளர்த்திருந்தேன்
இதயம் எரித்திருந்தேன்
நான் இயற்கையில் திளைத்திருந்தேன்

சிட்டுக் குருவி ஒன்று
செகப்பார்வைக் கொண்டு
வட்டப் பாறையின் மேல்
என்னை வா வா என்றது

கீச்சு கீச் என்றது கிட்ட வா என்றது
பேச்சு ஏதுமின்றி பிரியமா என்றது

கீச்சு கீச் என்றது கிட்ட வா என்றது
பேச்சு ஏதுமின்றி பிரியமா என்றது

ஒற்றை சிறு குருவி நடத்தும்
ஒரங்க நாடகத்தில்
சற்றே திளைத்திருந்தேன்

கீச்சு கீச் என்றது கிட்ட வா என்றது
பேச்சு ஏதுமின்றி பிரியமா என்றது

ஒரு நாள் கனவு இது
பேரற்ற பேருறவோ
யார் வரவோ

நீ கண்தொட்டு கடந்தேகும் காற்றோ
இல்லை கனவில் நான் கேட்கும் பாட்டோ
இது உறவோ
இல்லை பரிவோ

நீல மழை சாரல்
நா நனநன நா
நா நனநன நா

அழகை அசைத்தபடி பறந்து
ஆகாயம் கொத்தியதே
உலகை உதறி விட்டு சற்றே
உயரே பறந்ததுவே

கீச்சு கீச் என்றது கிட்ட வா என்றது
பேச்சு ஏதுமின்றி பிரியமா என்றது

கீச்சு கீச் என்றது கிட்ட வா என்றது
பேச்சு ஏதுமின்றி பிரியமா என்றது

` முகிலின் சரசர சரசரவென்று கூட
இடி வந்து படபட படபடவென்று வீழ
மழை வந்து சடசட சடசடவென்று சேர
அடை மழை காட்டுக்கு குடையில்லை மூட

வானவெளி மண்ணில் நழுவி விழுந்ததென்ன
திசையெல்லாம் மழையில் கரைந்து தொலைந்ததென்ன
சிட்டு சிறுகுருவி பரந்த திசையும் தெரியவில்லை
விட்டு பிரிந்துவிட்டேன் பிரிந்த வேதனை சுமந்திருந்தேன்
விட்டு பிரிந்தேன் பிரிந்தேன்
உயிர் நனைந்தேன் நனைந்தேன்
அந்த சிறுகுருவி இப்போது
அலைந்து துயர்படுமோ துயர்படுமோ
இந்த மழை சுமந்து
அதன் றெக்கை வலித்திடுமோ வலித்திடுமோ

காட்டில் அந்நேரம் கதையே வேறு கதை
கூட்டை மறந்துவிட்டு குருவி கும்மியடித்தது காண்
சொட்டும் மழை சிந்தும்
அந்த சுகத்தில் நனையாமல்
என்னை எட்டிப்போனவனை எண்ணி எண்ணி
அழுதது கண் அழுதது காண்

காட்டில் அந்நேரம் கதையே வேறு கதை
கூட்டை மறந்துவிட்டு குருவி கும்மியடித்தது காண்
சொட்டும் மழை சிந்தும்
அந்த சுகத்தில் நனையாமல்
என்னை எட்டிப்போனவனை எண்ணி எண்ணி
அழுதது காண் அழுதது காண்