தமிழ் உலக சினிமா
    


சினிமா பாடல் வரிகள்
வாயாடி பெத்த புள்ள
வர போரா நெல்ல போல
யாரிவ...
யாரிவ...
கையில சுத்தற காத்தாடி...
காத்துல ஆடுது கூத்தாடி...
கண்ணுல கலரா கண்ணாடி...
வம்புக்கு வந்து நிப்பா
யாரிவ...
யாரிவ...
யார் இந்த தேவத
ஆனந்த பூ மக
வால் மட்டும் இல்லயே
சேட்டைக்கெல்லாம் சொந்தக் காரி
யார் இந்த தேவத
ஊர் கொஞ்சும் என் மக
நீ எந்தன் சாமி தான்
என்ன பெத்த சின்ன தாயே...
அன்னக்கிளியே வண்ணக் குயிலே
குட்டிக் குறும்பே... கட்டிக் கரும்பே
செல்லக் கிளியே சின்னச் சிலையே
அப்பன் மகளா பிறந்தவளே
ஹே ...
அப்பனுக்கு ஆஸ்தியும் நான் தானே
ஆசையா வந்து பொறந்தேனே
வானத்தில் பட்டமாய்
ஒசரக்க பறந்தேனே
எனக்கு இருக்கும் கனவு எல்லாமே
நிலவு கிட்ட சொல்லி வைப்பேனே
பாசத்தில் விலையற
வயல போல் இருப்பேனே
பொட்டப் புள்ள நெனப்புல
பசி எனக்கில்ல
இவ சிரிப்புல மயிலே
வானவில்லு குடை குள்ளே
மழை பஞ்சமில்ல
இடி மின்னல் இவ கூட
பாட்டு கட்டி ஆடும்...
யார் இந்த தேவதை
தானா தானா
வால் மட்டும் இல்லையே
ஆசை மக என்ன செஞ்சாலும்
ஆத்தாட்ட கூட ஆசை பட மாட்டேன்
என் மக ஆம்பள
பத்துக்கு சமம் தானே
செவத்து மேல பந்து போல தான்
சாணியையும் சொழட்டி அடிப்பாளே
காளைய கூடவும்
அண்ணனா நெனப்பாளே
எப்பவும் செல்ல புள்ள
விளையாட்டு புள்ள
ரெட்டை சுழி புள்ள அழகே
பெத்தவங்க முகத்துல
ஒரு சிரிப்புல
ஆசை பொண்ணு ஆயுள் தானே
கூட்டிக் கிட்டு போகும்
வாயாடி பெத்த புள்ள
வர போரா நெல்ல போல
யாரிவ...
யாரிவ...
கையில சுத்தற காத்தாடி...
காத்துல ஆடுது கூத்தாடி...
கண்ணுல கலரா கண்ணாடி...
வம்புக்கு வந்து நிப்பா
யாரிவ...
யாரிவ...
யார் இந்த தேவத
ஆனந்த பூ மக
வால் மட்டும் இல்லயே
சேட்டைக்கெல்லாம் சொந்தக் காரி
யார் இந்த தேவத
ஊர் கொஞ்சும் என் மக
நீ எந்தன் சாமி தான்
என்ன பெத்த சின்ன தாயே...
வீடியோ